Hyvinvointi kehittämisen päämääränä

Kipinän ajatus rakentuu hyvän arkkitehtuurin ja vahvan luontoyhteyden, laadukkaan ja kiinnostavan kuvataiteen sekä huolella ja parhaista raaka-aineista tehdyn ruoan varaan. Näiden ominaisuuksien päämäärä kehittämisessä ja kokouspalveluissa on ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi voimaannuttavana tekijänä haasteiden keskellä.

 

Työnohjaus ja valmennus

Työnohjausta toteutamme joko henkilökohtaisesti tai ryhmässä. Työnohjaus käsittää omaan työhön liittyvien haasteiden ja ammatilliseen kasvuun liittyvien asioiden prosessointia. Kehitämme yhdessä sinulle mallin jolla pystyt johtamaan omaa työtäsi ja ratkaisemaan työsi haastetilanteet

Työhyvinvointi

Työhyvinvointi rakentuu monesta asiasta: henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista, taitojen ja tehtävien tasapainosta, työyhteisön ilmapiiristä, johtamiskulttuurista, sekä työn ja muun elämän yhteensovittamisesta. Haluamme auttaa teitä löytämään teille sopivimpia tapoja työhyvinvinnin kehittämiseen.

Johtamisprosessit

Johdon työnohjausta, johtamisprosessin kehittämistä sekä startegisen toiminnan kehittämista rakennetaan johdon valmennuksessa. Kehittämällä johtoryhmän yhteistyömalleja kehitetään koko yrityksen toimintatapoja.

 


Valmennuksen tavoitteena on tukea työyhteisön toimivuutta ja auttaa sen kehittämisessä. Valmennus perustuu tilannearvioon ja se alkaa tavoitteenasettelukeskustelulla. Valmennuksen sisällöt muokataan työyhteisön tarpeisiin perustuen. Rakenteeseen kuuluu tavoitelähtöisen strategian luominen, strategian toteutusprosessien kehittäminen sekä tehdyn hankkeen arviointi. Työprosessin rakentaminen yhdessä selkeyttää haastavien kokonaisuuksien hallintaa. Työprosessin hallinta johtaa parempaan työhön.

 


Pekka Kuru on sosiaalityöntekijä joka on erikoistunut työyhteisöjen ja henkilöstön kehittämiseen.

 • Valmistunut työnohjaajaksi Turun Yliopistosta 1990 (3 vuotinen työnohjaajakoulutus)
 • Työskenneööyt työnohjaajana vuodesta 1991
 • Perustanut Löytöretki Oy:n 1994
 • Perustanut Kehitysyhtiö Kuru Oy:n 2005
 • Työskennellyt kehittämishankkeissa asiantuntijana teollisuudessa, palveluyrityksissä, kunnissa, valtion hallinnossa sekä järjestöissö.

Kehitysyhtiö Kuru Oy on 2005 lähtien jatkanut vuonna 1994 perustetun Löytöretki Oy:n työtä työyhteisöjen kehittämisessä ja koulutuksessa.

Esimerkkejä Kehitysyhtiö Kuru Oy:n tuottamista palveluista

 • Muutosjohtaminen
 • Ristiriitatilanteiden sovittelu
 • Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen
 • Työryhmien yhteistyön kehittäminen
 • Strategian vieminen arkityöhön
 • Työhyvinvointi ja sen johtaminen

 

Ota yhteyttä, löydetään yhdessä malli jolla voimme auttaa kehittämistavoitteissasi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Back to top